ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์กับทางกระศึกษาธิการหน้าเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
   
สถานที่จัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี