[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

 


  

  หมวดหมู่ : ข่าวจากกลุ่มวิชาการ
เรื่อง : แบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา
โดย : admin
เข้าชม : 29
อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา


ขั้นตอนการขอหลักฐานทางการศึกษา
การขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1) ฉบับที่ 2   ปฏิบัติดังนี้
  • กรณีที่ ปพ.1 ฉบับเดิมชำรุด ให้แนบ ปพ.1 ฉบับเดิมที่ชำรุดมาพร้อมแบบคำร้องขอปพ.1 (ฉบับที่2 )ด้วย
  • กรณีที่ ปพ.1 ฉบับเดิมสูญหาย ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำใบแจ้งความแนบกับแบบคำรองขอ ปพ.1 (ฉบับที่ 2)
  • ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้
  • เจ้าของ ปพ.1 ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง (ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อความรวดเร็วต่อการค้นหาเอกสาร)
  • เขียนคำร้องขอตามแบบของโรงเรียน
  • ถ้าจบก่อนปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  • ถ้าจบหลังปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  1 ½  นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง)  จำนวน  1  รูป
  • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
ระเบียบการถ่ายรูปเพื่อใช้ติดระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่ 2
  • ต้องเป็นรูปปัจจุบันไม่เกิน 6  เดือน
  • สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่ระบุหรือมีตราสัญลักษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  ไม่ใส่สร้อยคอ  ไม่ใส่ต่างหู  ห้ามติดกิ๊บสียางสีที่ผม  ทรงผมต้องไม่ ปรกหน้า (ถ้าผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย)
  • รูปถ่ายต้องไม่อัดด้วยระบบโพลารอยด์ หรือ  ต้องไม่เป็นรูปถ่ายที่ปริ้นต์เอง
(เอกสาร(ปพ.1) ฉบับที่ 2 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วันจำเป็นต้องขอล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
 
การขอใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7 )
ปฏิบัติดังนี้
  • เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน
  • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1  รูป
  • ใบรับรองมีอายุการใช้งานได้ภายใน 60  วัน  นับต้องแต่วันออก
  • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
(เอกสารใบรับรองผลการเรียนปพ.7 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน จำเป็นต้อง ขอล่วงหน้า 1 วันทำการ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
 
การขอใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ)
ปฏิบัติดังนี้
  • เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน โดยต้องเขียนชื่อ – สกุล ของตนเอง บิดาและมารดา ให้ตรงตามพาสสปอร์ต
  • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1  รูป
  • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
( เอกสารใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอื่นๆ ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จำเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
 
การขอประกาศนียบัตร
ปฏิบัติดังนี้
  • ติดต่อที่งานทะเบียน
  • นักเรียนยื่นคำร้องตามแบบคำรองที่โรงเรียนจัดให้
  • งานทะเบียนจะนัดวันรับหลังจากโรงเรียนอนุมัติแล้ว
การขอลาออกจากโรงเรียน
ปฏิบัติดังนี้
  • ให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้แจ้งและเขียนคำร้องขอลาออกนักเรียนที่ห้องทะเบียน
  • นำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติการลาออก
  • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 2  รูป
  • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
การขอใบคะแนนเก็บและเวลาเรียน (เป็นรายวิชา)
  • ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อที่อื่น โดยย้ายระหว่างภาคเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนแจ้งการลาออกและโรงเรียนดำเนินการออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้แล้ว  โรงเรียนจะมีแบบคะแนนเก็บและเวลาเรียนเป็นรายวิชาให้ปฏิบัติดังนี้
  • เขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคะแนนเก็บและเวลาเรียนจากงานทะเบียน
  • นักเรียนที่ขอจะต้องดำเนินการเอง โดยให้ครูประจำวิชาเอาคะแนนเก็บและเวลาเรียนให้ครบทุกวิชาที่เรียน
  • ส่งใบกรอกคะแนนและเวลาเรียนให้งานทะเบียนเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์และเสนอเซ็น
  • รับเอกสารตามวันนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสารสมุด
การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนของนักเรียน / ผู้ปกครอง
ปฏิบัติดังนี้
  • นักเรียนหรือผู้ปกครองเขียนแบบคำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่ห้องทะเบียน ระบุการเปลี่ยนแปลง เช่น  ชื่อนักเรียน  นามสกุลนักเรียน  ชื่อบิดา  นามสกุลบิดา  ชื่อมารดา  นามสกุลมารดา
  • สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล  พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ชุด
  • แนบเอกสารในข้างต้นพร้อมตัวจริงที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน (เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะเก็บตัวสำเนาไว้และคืนตัวจริงให้)
  • เจ้าหน้าที่ทะเบียนลงในสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
การเตรียมรูปถ่ายสำหรับติดเอกสารต่างๆ
  • ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง)
  • ต้องเป็นรูปหน้าตรง
  • ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาดำจนมองไม่เห็น
  • เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หรือถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่)
  • ทรงผมถูกต้องตามตามระเบียบของโรงเรียน ผมด้านหน้าต้องไม่ปิดบังคิ้วจนมองไม่เห็น  นักเรียนที่ถักผมเปียไว้ด้านหลังไม่อนุญาตให้นำผมมาพาดไหล่ไว้ด้านหน้า
  • รูปถ่ายไม่อนุญาตให้ใส่สร้อยคอและต่างหู
  • ในกรณีนักเรียนที่จบไปแล้วแต่ต้องการขอเอกสารใหม่ให้ใช้รูปถ่ายปัจจุบัน สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใดๆ ที่เสื้อและไม่สวมแว่นดำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวจากกลุ่มวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      แบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา 12/ก.ย./2560
      แบบฟอร์มอนุมัติโครงการสอน 22/พ.ค./2560
      ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2560 14/พ.ค./2560
      ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ใช้ตั้งแต่วันที่1-12 พ.ค.60 เท่านั้น 24/เม.ย./2560
      ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/เม.ย./2560