[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

 


  

  หมวดหมู่ : ข่าวจากกลุ่มวิชาการ
เรื่อง : แบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา
โดย : admin
เข้าชม : 4386
อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา


ขั้นตอนการขอหลักฐานทางการศึกษา
การขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1) ฉบับที่ 2   ปฏิบัติดังนี้
 • กรณีที่ ปพ.1 ฉบับเดิมชำรุด ให้แนบ ปพ.1 ฉบับเดิมที่ชำรุดมาพร้อมแบบคำร้องขอปพ.1 (ฉบับที่2 )ด้วย
 • กรณีที่ ปพ.1 ฉบับเดิมสูญหาย ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำใบแจ้งความแนบกับแบบคำรองขอ ปพ.1 (ฉบับที่ 2)
 • ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้
 • เจ้าของ ปพ.1 ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง (ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อความรวดเร็วต่อการค้นหาเอกสาร)
 • เขียนคำร้องขอตามแบบของโรงเรียน
 • ถ้าจบก่อนปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
 • ถ้าจบหลังปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  1 ½  นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง)  จำนวน  1  รูป
 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
ระเบียบการถ่ายรูปเพื่อใช้ติดระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่ 2
 • ต้องเป็นรูปปัจจุบันไม่เกิน 6  เดือน
 • สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่ระบุหรือมีตราสัญลักษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  ไม่ใส่สร้อยคอ  ไม่ใส่ต่างหู  ห้ามติดกิ๊บสียางสีที่ผม  ทรงผมต้องไม่ ปรกหน้า (ถ้าผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย)
 • รูปถ่ายต้องไม่อัดด้วยระบบโพลารอยด์ หรือ  ต้องไม่เป็นรูปถ่ายที่ปริ้นต์เอง
(เอกสาร(ปพ.1) ฉบับที่ 2 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วันจำเป็นต้องขอล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
 
การขอใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7 )
ปฏิบัติดังนี้
 • เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน
 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1  รูป
 • ใบรับรองมีอายุการใช้งานได้ภายใน 60  วัน  นับต้องแต่วันออก
 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
(เอกสารใบรับรองผลการเรียนปพ.7 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน จำเป็นต้อง ขอล่วงหน้า 1 วันทำการ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
 
การขอใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ)
ปฏิบัติดังนี้
 • เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน โดยต้องเขียนชื่อ – สกุล ของตนเอง บิดาและมารดา ให้ตรงตามพาสสปอร์ต
 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1  รูป
 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
( เอกสารใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอื่นๆ ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จำเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
 
การขอประกาศนียบัตร
ปฏิบัติดังนี้
 • ติดต่อที่งานทะเบียน
 • นักเรียนยื่นคำร้องตามแบบคำรองที่โรงเรียนจัดให้
 • งานทะเบียนจะนัดวันรับหลังจากโรงเรียนอนุมัติแล้ว
การขอลาออกจากโรงเรียน
ปฏิบัติดังนี้
 • ให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้แจ้งและเขียนคำร้องขอลาออกนักเรียนที่ห้องทะเบียน
 • นำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติการลาออก
 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 2  รูป
 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร
การขอใบคะแนนเก็บและเวลาเรียน (เป็นรายวิชา)
 • ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อที่อื่น โดยย้ายระหว่างภาคเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนแจ้งการลาออกและโรงเรียนดำเนินการออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้แล้ว  โรงเรียนจะมีแบบคะแนนเก็บและเวลาเรียนเป็นรายวิชาให้ปฏิบัติดังนี้
 • เขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคะแนนเก็บและเวลาเรียนจากงานทะเบียน
 • นักเรียนที่ขอจะต้องดำเนินการเอง โดยให้ครูประจำวิชาเอาคะแนนเก็บและเวลาเรียนให้ครบทุกวิชาที่เรียน
 • ส่งใบกรอกคะแนนและเวลาเรียนให้งานทะเบียนเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์และเสนอเซ็น
 • รับเอกสารตามวันนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสารสมุด
การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนของนักเรียน / ผู้ปกครอง
ปฏิบัติดังนี้
 • นักเรียนหรือผู้ปกครองเขียนแบบคำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่ห้องทะเบียน ระบุการเปลี่ยนแปลง เช่น  ชื่อนักเรียน  นามสกุลนักเรียน  ชื่อบิดา  นามสกุลบิดา  ชื่อมารดา  นามสกุลมารดา
 • สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล  พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ชุด
 • แนบเอกสารในข้างต้นพร้อมตัวจริงที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน (เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะเก็บตัวสำเนาไว้และคืนตัวจริงให้)
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนลงในสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
การเตรียมรูปถ่ายสำหรับติดเอกสารต่างๆ
 • ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง)
 • ต้องเป็นรูปหน้าตรง
 • ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาดำจนมองไม่เห็น
 • เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หรือถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่)
 • ทรงผมถูกต้องตามตามระเบียบของโรงเรียน ผมด้านหน้าต้องไม่ปิดบังคิ้วจนมองไม่เห็น  นักเรียนที่ถักผมเปียไว้ด้านหลังไม่อนุญาตให้นำผมมาพาดไหล่ไว้ด้านหน้า
 • รูปถ่ายไม่อนุญาตให้ใส่สร้อยคอและต่างหู
 • ในกรณีนักเรียนที่จบไปแล้วแต่ต้องการขอเอกสารใหม่ให้ใช้รูปถ่ายปัจจุบัน สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใดๆ ที่เสื้อและไม่สวมแว่นดำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวจากกลุ่มวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2563 25/ส.ค./2563
      ปฏิทินวิชาการ 2562/2 12/ก.พ./2563
      แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 21/พ.ย./2562
      คำสั่งคุมสอบปลายภาค 1/2562 19/ก.ย./2562
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 28/ก.พ./2562