อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ประชุมครูและบุคคลกร เรื่องการจัดสรรงบประมาณและการเขียนแผน/งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ( สำหรับครู )

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
ประชุมครูและบุคคลกร เรื่องการจัดสรรงบประมาณและการเขียนแผน/งาน/โครงการ  ปีงบประมาณ 2563 ( สำหรับครู )
เข้าชม 47  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562