ศุกร์์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

วันเยาวชน(กิจกรรมหน้าเสาธงเช้า)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
วันเยาวชน(กิจกรรมหน้าเสาธงเช้า)
เข้าชม 95  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
กลุ่มบริหารฯพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ(เขียนแผน/งาน/โครงการ) ( สำหรับครู ) (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 เป็นต้นไป )
กลุ่มบริหารฯพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ(เขียนแผน/งาน/โครงการ) ( สำหรับครู )
เข้าชม 95  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน(SARฉบับยังไม่มีผลสอบภาค1/62) ( สำหรับครู )

เนื้อหากิจกรรม :
การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน(SARฉบับยังไม่มีผลสอบภาค1/62) ( สำหรับครู )
เข้าชม 95  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562