ศุกร์์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

กลุ่มบริหารฯพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ(เขียนแผน/งาน/โครงการ) ( สำหรับครู ) (วันที่ 10)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 เป็นต้นไป )
กลุ่มบริหารฯพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ(เขียนแผน/งาน/โครงการ) ( สำหรับครู )
เข้าชม 23  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562