จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

กลุ่มบริหารฯพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ(เขียนแผน/งาน/โครงการ) ( สำหรับครู ) (วันที่ 6)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 เป็นต้นไป )
กลุ่มบริหารฯพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ(เขียนแผน/งาน/โครงการ) ( สำหรับครู )
เข้าชม 109  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/62

เนื้อหากิจกรรม :
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/62
เข้าชม 109  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
คณะกรรมการฯพิจารณาและการประเมินครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ( สำหรับครู )

เนื้อหากิจกรรม :
คณะกรรมการฯพิจารณาและการประเมินครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ( สำหรับครู )
เข้าชม 108  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562