อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

กิจกรรม"พบพระชำระใจ" ระดับชั้นม. 2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
กิจกรรม"พบพระชำระใจ" ระดับชั้นม. 2
เข้าชม 82  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562