พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

คณะกรรมการฯพิจารณาและการประเมินครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2( ต.ค.62-มี.ค.63) (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 เป็นต้นไป )
คณะกรรมการฯพิจารณาและการประเมินครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2( ต.ค.62-มี.ค.63)
เข้าชม 75  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562